Projekty - Slovacia Incognita 


Prehľad uskutočnených projektov a prác od roku 2006.

 2016

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE:
- Retušovanie západnej severnej steny.

KULTÚRNE PODUJATIA:
- Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach
- Koncert zlatý vek gitary

2015

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE:
- Tmelenie západnej steny.
- Retušovanie južnej steny II. etapa.

KULTÚRNE PODUJATIA:
- Koncert Komorného orchestra ZOE
- Koncert Il Cuore Barocco
- Taizé večer

2014

- Reštaurovanie renesančného portálu vedúceho z empory do veže.
- Reštaurovanie a analytická prezentácia zvyšku vstupného portálu z polovice 13. storočia.
- Retušovanie polovice južnej steny s fragmentami freskových výjavov.
- Konzervovanie omietok a tmelenie severnej steny lode.
- Konzervovanie celej dubovej konštrukcie veže.
- Patinovanie dreveného stropu lode z roku 1992.

2013

- Retuš a ukončenie reštaurovania východnej steny lode.
- Odkryv stredovekých vrstiev omietok a malieb na severnej a západnej stene lode.
- Fixácia odkrytých stredovekých vrstiev.

2012

- Pokračovanie reštaurovania nástenných malieb na východnej stene lode.
a začatie reštaurovania nástenných malieb na južnej stene lode.
- Reštaurovanie kazateľnice s obetným stolom a konzervovanie kamenných nálezov.
- Objavy stredovekých omietok a nástenných malieb v kostole získali hlavnú cenu
v kategórii Objav –nález roku 2011.

2011

- Ukončenie reštaurovania stredovekých fresiek a kamenných článkov vo svätyni kostola.
- Začiatok reštaurovania kazateľnice a stredovekých fresiek na východnej stene lode.
- Vývoz stavebnej sutiny vzniknutej z odstránenia omietok z exteriéru a interiéru kostola.
- Vydanie publikácie o kostolíku.

2010

- Reštaurovanie stredovekých fresiek a kamenných článkov vo svätyni kostola.
- Workshop zameraný na záchranu drevenej konštrukcie veže.
- Archeologický výskum vo svätyni a v sakristií kostola.
- Vysekávanie náletových drevín okolo ohrady kostola.
- Čistenie podlahy na poschodí veže od množstva sutiny.
- Čistenie krýpt pod kostolom, ktoré sa plánujú sprístupniť.

2009

- Odstránenie nevhodných omietok z fasád kostola.
- Fixácia a konzervovanie historických omietok v exteriéri kostola.
- Realizácia nových vápenných omietok s gletovaným povrchom.
- Konzervovanie a reštaurovanie opracovaných kamenných článkov v exteriéri kostola.
- Oprava a oplechovanie horizontálnych plôch strechy veže.
- Predĺženie strechy lode kostola o dva rady drevených šindľov.
- Archeologický výskum v interiéri kostola.
- Oprava drevených rámov okien.
- Úpravu terénu okolo kostola a výsev traviny.

2008

- Archeologicky výskum v exteriéri v bezprostrednej blízkosti kostola.
- Izolácia vonkajších základov.

2007

- Umelecko-historický výskum interiéru.
- Reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru.

2006

- Architektonicko-historicky a umelecko historický výskum exteriéru.
- Archeologický výskum - georadarový prieskum okolia kostola a interiéru.
- Geodetické zameranie kostola.
- Staticky posudok a celoročné merania vertikálnych pohybov kostola.
- Posudok na odstránenie zavĺhania objektu.

 
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **DONÁTORI **KONTAKT **©
TOPlist